Cięcie i formowanie roślin na bonsai

Bonsai Ostrokrzew

Bonsai Cedr

Bonsai Cyprysik

Bonsai Sosna czarna i Ostrokrzew

 

 

 

 

Bonsai 

(jap. 盆栽 uprawa w płytkim naczyniubon – płaska taca, płytki pojemnik, naczynie; sai – uprawa; chiń. pénzāi (盆栽)) – sztuka miniaturyzowania drzew, krzewów lub roślin uprawianych w odpowiednio dobranych, płaskich naczyniach, donicach (np. ceramicznych). Efekt ten jest uzyskiwany poprzez specyficzne, starannie przycinanie, ograniczanie korzeni oraz pielęgnację uwzględniającą właściwości rośliny. W potocznym znaczeniu – zminiaturyzowane rośliny o sztucznie wymuszonym, płytkim systemie korzeniowym umieszczone w płaskim naczyniu.

 

Opis ogólny

Uzyskanie doskonałej formy bonsai to rezultat wieloletniej pielęgnacji, niekiedy kilku pokoleń ogrodników. Najbardziej cenione są z drzew długowiecznych, jak dęby, sosny, cisy, świerki, jałowce. Najmniej natomiast ceni się krótko żyjące gatunki roślin, jak np. topola.

W sztuce wyróżnia się liczne style, według których kształtowane jest drzewko, różniące się głównie kształtem pnia i pochyleniem do doniczki.

Drzewko nigdy nie jest „skończone” – jest ono żywą rośliną, wymagającą stałej pielęgnacji polegającej nie tylko na podlewaniu i nawożeniu, lecz również na dbaniu o skarłowaciały kształt rośliny poprzez używanie technik mechanicznych. Drzewko jest więc przycinane, pędy uszczykiwane, a gałęzie owijane drutem, aby zachowały nadany im kształt.

Bardzo często sztuce towarzyszą kompozycyjnie dodatkowe elementy np. drobne rośliny lub kamienie. Umiejętność tworzenia takich ekspozycji zyskała rangę osobnych dziedzin: kusamono i suiseki.

Są klasyfikowane w różny sposób i pod różnym kątem. Najbardziej ogólny podział jest następujący:

  • shōhaku – tworzone z drzew iglastych, wiecznie zielonych;
  • zōki – tworzone z drzew i krzewów liściastych, zmieniających kolory w zależności od pory roku;
  • hana-mono – tworzone z roślin pozwalających na docenienie piękna kwiatów;
  • mimono – tworzone z roślin ozdobnych, dających wizualny efekt swoimi owocami